Utrecht
Neoficiálne cestovateľské stránky

  utrecht hlavná strava  ‌  história mesta  ‌  ľudia  ‌  tabuľky faktov  ‌  zaujímavé miesta  ‌  fotogaléria

momentálne ste na:

 HISTÓRIA

 
 

:: menu  

 

:: miesta jednotlivo  

 

:: reklama  

 

 
  Starostka mesta: Annie Brouwer-Korf
Oficiálne stránky mesta: www.utrecht.nl
Poštové číslo: od 3500 po 3585
Približná rozloha činí 100 km²
FOTOGRAFIE UTRECHT  
 

Utrecht NederlandHistória
Utrecht za svoj vznik vďačí starým Rimanom. Už okolo roku 47 ho totiž založili postavením pevnosti Traiectum. Postavili ju priamo pri brode pri rieke Rýn, takže mala úlohu zabezpečovať nepremostený Rýn, jej brod a celú oblasť. Hrad mal strážiť oblasť pred vpádom germánskych kmeňov, ale aj iných kmeňov. Tvorila jednu z viacerých obranných postov proti útočníkom. Už v druhom storočí sa pôvodné drevené hradby prerobili na pevné kamenné. V roku 275 ako opustenú už pevnosť mali v rukách Germáni. Ich stupňujúce útoky prinútili Rimanov opustiť celý Utrecht.

Utrecht DomtorenV Stredoveku mesto označovali najmä v listinách a mapách pod názvom Ultra Traiectum latinsky. Neskôr už však mesto označovali súčasným názvom Utrecht. Celkom prvá jednoznačná zmienka o meste po odchode Rimanov je zachovaná zo 7. storočia, kedy dal Dagobert I. Postaviť v meste kostol Sv. Martina, ktorý však onedlho zbúrali. Koncom tohto storočia sa tiež sal biskupom miestny misionár Willibrord a práve tým, že bol vymenovaný za biskupa, pokladá sa to za založenie utrechtského biskupstva, ktoré funguje dodnes práve tu, ako centrum biskupstva celého Holandska a tiež najsilnejší základ biskupstva a kresťanskej viery v krajine. 11. storočie znamenalo pripojenie utrehctského biskupstva do Svätej Rímskej ríše. V roku 1122 boli mestu udelené mestské práva. V okolí bolo pritom postavených ešte potom mnoho kostolov a kláštorov. Utrecht teda doslova tvoril základ kresťanstva v celej krajine. Od roku 1254 sa staval nový chrám zasvätený Sv. Martinovi. Bola to katedrála sv. Martina a taktiež sa od roku 1320 začalo s ďalšou významnou budovou. Dominantná a charakteristická budova pre Utrecht, veža Domtoren

Utrechtská únia:
Utrecht DomtorenRok 1579 znamenal podpísanie Utrechtskej únie, spájajúca sily siedmych severných pronvincií v boji proti Španielom a taktiež sa týmto spojením vytvoril základ pre vytvorenie neskoršej republiky spojených provincií. Biskupstvo v roku 1559 povýšili na arcibiskupstvo, lenže pritom v roku 1580 bolo celé biskupstvo zrušené. Rozvoj mesta s početnými katolíkmi už sa neuberal v smere rozvíjania náboženstva a dôraz sa kládol na vývoj krajiny ako súčasti Holandska. Vplyv cirkvi nahradil vplyv republiky.

Ďalšia história:
Železnica, ktorá spojila Utrecht s Amsterdamom bola postavená v roku 1843 a postupne sa Utrecht vypracoval na hlavný železničný ťah tak ako sme už o tom písali. Biskupstvo sa obnovilo v roku 1853 povolením a Utrecht sa opäť stal centrom rímskokatolíckej cirkvi v Holandsku. Utrecht bol počas II. Svetovej vojny obsadený a držaný Nemeckom. Oslobodený bol kanadskými vojakmi 7. mája 1945.

 
 

© Cestovanie.biz 2009/2010 - všetky práva vyhradené na fotografie, materiál a dizajn (v spolupráci s n-games.eu) - privacy policy
Cestopisy: Miami, Kapverdy, Stockholm, Londýn, Bali, Anamur, Ostrava  - Zábava: Slovenčiny.Com,
Cestovanie.net